Donnee 2% vers La Monastère CORBII DE PIATRA

Puteti dona doi la suta (2%) din impozit catre Manastirea Corbii de piatra astfel:

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)):
- Descarcati Formularul 230 PDF "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ" (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
- Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare;
- Completati ambele exemplare astfel:
Anul: 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
II. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifeaza casuta urmatoare:
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult: Suma - se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

Denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult:

  • Manastirea Corbii din Piatra

Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult:

  • 15391756

Cont bancar (IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

  • RO41RZBR0000060003084352

III. se lasa necompletat/se bareaza
- Semnati si depuneti personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 15 mai 2011.
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

Daca ati realizat in anul 2010 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.), aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declaraţie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
- Descarcati Formularul 200 PDF "Declaratie privind veniturile realizate" (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara)
- Tipariti formularul (5 pagini) in 2 exemplare
- Completati ambele exemplare astfel:
Anul: 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT: se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor
III. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CASTIGUL NET ANUAL, se bifeaza casuta urmatoare:
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult: Suma - se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

Denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult:

  • Manastirea Corbii din Piatra

Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult:

  • 15391756

Cont bancar (IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

  • RO41RZBR0000060003084352

IV. se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
- Anexati documentele care justifica veniturile realizate
- Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 15 mai 2011.
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200. cel tarziu pana la data de 15 mai 2011.

Adresele administratiilor financiare sunt publicate pe site-ul ANAF.
2005 - 2024 prezenti pe Internet

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?