: Archives : CORBII DE PIATRA Monastery

- 1 -
11 Iunie 1503

Din mila lui Dumnezeu, Io, Radul voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei fiul preabunului Vlad voevod. Da domnia mea aceasta porunca a domniei mele jupanitei Musa de la Corbi ca sa-i fie satele anume Corbii de Piatra toti cu tot hotarul si cate ocine a cumparat de la Radoslav si de la Badea fiii lui Spanul pentru 1000 de aspri acestea si le-a adaugat Corbilor ca sa le fie de aratura. Si iarasi la Malureani jumatate si cu moara pentru ca sunt ale jupanitei Musa vechi si drepte ocine si dedine. Si iarasi sa fie salasele de tigani anume: Zamba cu copiii sai si Raduta cu copiii sai si Nica cu copiii sai si Lazar cu copiii sai si Fracea cu copiii sai, Slavnoe cu copiii sai si Musat cu copiii sai si Manea cel Batran cu copiii sai, Mirileasca cu copiii sai si Parcea cu copiii sai pentru ca sunt acesti toti tigani care sunt mai sus scrisi ocina, dedina a jupanitei Musa. Si domnia mea i-am iertat calul. De aceea am dat si domnia mea ca sa-i fie acelea toate de ocina si de ohaba si de nimeni neatins. Si daca Domnul Dumnezeu alege pe cineva sa fie domn al Tarii Romanesti dupa moartea domniei mele daca va cinsti si va intari acest hrisov al domniei mele, pe acela Dumnezeu sa-l cinsteasca in domnia lui, iar daca va strica si nu va intari acest hrisov al domniei mele pe acela Dumnezeu sa-l batjocoreasca in domnia lui si sa-i ucida aici trupul iar in veacurile viitoare sufletul lui. Si sa aiba parte cu Iuda si cu Arie cel de trei ori blestemat. Si cu acei iudei care au strigat asupra Domnului Dumnezeu Mantuitorul nostru Iisus Hristos, sangele Lui asupra lor si asupra copiilor lor, ceea ce este si va fi in veci. Amin.

Martori: jupan Barbul, jupan Parvul Craiovescul, jupan Carstian si Badea fosti vornici, jupan Stroe mare vornic, jupan Staico, mare logofat, jupan Danciul comis, Bogdan spatar, Calota vistier, Badea paharnic, Dragomir stolnic, Neagoe si Dragomir mari stratornici.

Si eu, scriitorul Sin, care am scris in cetatea de scaun Targoviste, luna Iunie, 11 zile, 70011 (1503).

+ Io, Radul voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.

Pe verso insemnare ulterioara: Aceasta carte s-au luat de la dorobantii care s-au parat pentru Corbi;

Arhivele Statului Bucuresti, S. I. nr. 134. (Ep. Argesului XVI / 2)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 - 2024 prezenti pe Internet

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?