: Arhive : Monastirea CORBII DE PIATRA

- 3 -
Arhivele Statului Bucuresti, S. I. nr. 184

12 Iunie 1517

+ Urmand intru totul sfanta si dumnezeiasca Scriptura care spune : "Mila vreau iar nu jertfa" . Iarasi: "Prin milostenie se curata pacatele". Iarasi: " Fericiti cei milostivi, ca aceia vor fi miluiti". Dupa cum gura cea prooroceasca insufletita de Duhul Sfant graeste: "Fericit barbatul care miluieste, toata ziua se indulceste de Domnul". Deci acestea auzindu-le din dumnezeiasca Scriptura, iarasi am auzit pe prooroc vorbind prin Duhul Sfant: "Ascultati, dar, imparati si intelegeti, patrundeti- va cei ce stapaniti multimile si va faliti cu noroadele limbilor, ca de la Domnul v- a fost data voua stapanirea si puterea de la Cel de Sus". Deci, intelegand ca toate sunt in mainile lui Dumnezeu si cat doreste fiecaruia din noi daruieste. Ci, deci, fericit si de trei ori fericit cel care bogatia data de Dumnezeu bine o inmulteste si lucreaza in taina talantul ce i l-a incredintat Dumnezeu, ca sa auda acel glas bun si dulce de bucurie: "bunule si credincios rob, intra in bucuria Domnului tau". Acestea auzindu-le , ni se cuvine noua a ne patrunde ca acestea de aici sunt pe putina vreme si trecatoare dupa cum si spune: "Orice slava pana la o vreme este". Se cuvine deci, noua, a ravni la cei de mai inainte binecinstitori si sfant raposati domni, care cele pamantesti bine le-au inocmit si pe acestea bine carmuindu-le, cu aceste pamantesti au dobandit bunurile ceresti. Acestea mostenindu-le, iar cele pamantesti pamantului le-au lasat.

Iata dar si eu, cel intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul si binecinstitorul si de Hristos iubitorul si singur stapanitorul, Io, Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu, domn a toata tara Ungrovlahiei, fiul preabunului si marelui Basarab voevod cel Tanar, cu sarguinta si cu dorinta am dorit catre atotcinstitele si dumnezeiestile biserici, dupa cuvantul proorocului: ?in ce chip doreste cerbul izvoarele apelor?. Vazand deci ca pentru pacatele noastre s-au imputinat binecinstitorii domni care dumnezeiestile si sfintele biserici au inaltat si au miluit si au infrumusetat, ci mai vartos pe cea de la sfantul loc ce este hramul imparatesc si lacas al Sfintei, Preacuratei, Preabinecuvantatei Stapanei noastre Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria, a ei Adormire, manastirii numite Corbii de Piatra, am vazut-o saracita si cu dorinta am dorit a nu o lasa ci a o cauta si a o milui si ctitor urmator a ne numi. De aceea din toata inima am ravnit a ne numi ctitor urmator al sfintei manastiri. Sa vina calugarii in fiecare an, dupa obicei, la Sf. Petru sa ia obrocul sfintei manastiri: cate 700 de aspri, sa fie de intarire sfintei manastiri la trebuinta si nevoile acestui sfant lacas si dumnezeiestilor calugari de hrana, iar noua, celor mai sus zisi, sa ne cante in fiece saptamana, o zi, seara, paraclis cu bautura si coliva iar dimineata Sfanta Liturghie, cat vom fi in viata. Iar dupa moartea noastra sa ni se cante in fiece an intr-o zi, fie orice zi, seara paraclis si neprihanire cu coliva si bautura iar dimineata Sfanta Liturghie cu sobor si cu bautura . Si la zi sa mi se faca masa ca si sfant raposatilor ctitori ce au fost mai inaintea noastra, dar neclintit cat va sta sfanta manastire. Iar daca cineva nu va face si nu va tine rugaciunea ce am asezat sa dea raspuns inaintea lui Dumnezeu. si acestea cate am zis si cate am putut dupa putere sa se dea din . . .* fiii nostri si dupa moartea noastra sa faca cat ii va tine Domnul Dumnezeu in viata si cu puterea daruita de Dumnezeu pe cine va voi Dumnezeu sa fie . . .* sa faca si sa implineasca fagaduinta noastra sa cinsteasca si sa intareasca si sa pazeasca acest hrisov al domniei mele pe acela Domnul Dumnezeu sa-l cinsteasca si sa-l pazeasca si sa-l intareasca . . .*sa-i dea aici cele pamantesti bine si in pace a le petrece ci si imparatia cereasca . . .* si sederea de-a dreapta Sa care sa fie si noua pacatosilor a o dobandi cu cei mai inainte binecinstitori si sfant raposati ctitori . . .* intru Hristos. Amin.

S-a scris in luna iunie, 12 zile, de la Adam 7025 ani.

+ Io, Basarab voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.

* loc sters in original.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 - 2023 prezenti pe Internet

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?