: Arhive : Monastirea CORBII DE PIATRA

- 5 -
1626, Aprilie, 10; Bucuresti.

Din mila lui Dumnezeu, Io Alexandru voevod si domn a toata tara Ungrovlahiei, fiul marelui Radul voevod...

Da domnia mea aceasta porunca a domniei mele sfintei, dumnezeiestii manastiri numita de la Corbii de Piatra unde este hramul Preasfintei, Curatei si Preabinecuvantatei Stapane a noastra Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria...

...Pentru aceasta am dat domnia mea sfintei manastiri de la Corbii de Piatra ca sa fie aceasta ocina pe vechile hotare si semne sa-i fie de dedina si de ohaba cum a fost de mai inainte vreme si cum erau scrise in cartea lui Radul voevod, fiul lui Radul voevod. Si iar sa fie in pace calugarii de catre Neagoe si de catre satul Nucsoara* si de nimeni neclintit, dupa porunca domniei mele.

* Venisera cu para, pentru insusirea respectivelor posesiuni.

D.H.R. vol. XXI pag. 73, doc. 42

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 - 2018 prezenti pe Internet

Fastprotect1.net Is For Sale

The domain fastprotect1.net is for sale. To purchase, call BuyDomains.com at 781-373-6841 or 844-896-7299. Click here for more details.